Loading...
Szkolenia2017-10-24T21:44:36+00:00

Nasza oferta skierowana jest zarówno do zespołów muzycznych oraz artystów indywidualnych, współpracujących z agencją jak również z poza agencji a także managerów i przyszłych managerów.

Czas trwania: 6 godzin szkolenia + 2 godziny pracy własnej + 1 godzina doradztwa biznesowego

Wymagania wstępne:
Zespół muzyczny regularnie grający próby, posiadający historię koncertowa i minimum 30 minut autorskiego materiału.
Podstawowa wiedza o rynku muzycznym w Polsce.
Umiejętność swobodnego poruszania się w mediach społecznościowych i wyszukiwania informacji w internecie.

Zakres szkolenia:

Szkolenie prowadzone indywidualnie dla Artysty/Zespołu

 1. Czego potrzebuje dobrze funkcjonujący zespół?
  • Management
  • Booking
  • Promocja
  • Produkcja
  • Muzyka
  • Publika
  • Finansowanie
 2. Aspekty prawne funkcjonowania zespołu
  • prawo autorskie,
  • mowy wewnętrzne i zewnętrzne,
  • OZZ
 3. Analiza konkurencji
  • zespoły z podobnych nurtów na podobnym poziomie (polska / zagranica)
  • zespoły z podobnych nurtów które odniosły sukces (polska / zagranica)
 4. Analiza SWOT zespołu
  • Management,
  • Booking,
  • Promocja,
  • Produkcja,
  • Prawo,
  • Muzyka,
  • Publika
 5. Podział kompetencji w zespole i zakres obowiązków
  • Lider,
  • Booker,
  • Promotor,
  • Techniczny,
  • Skarbnik

Podczas warsztatów zapoznasz się z podstawami wiedzy o promocji muzyki, w sieci. Poznasz terminologię używaną w branży oraz specyfikę działań promocyjnych online.

Po ukończeniu kursu będziesz potrafił zaplanować i zrealizować strategię promocji w internecie.

Dzięki naszym zajęciom poznasz użyteczne narzędzia promocji a także ich mocne i słabe strony. Będziesz potrafił dobrać narzędzie i kanały promocji do potrzeb i możliwości Artysty oraz jego grupy docelowej. Dowiesz się również o problemach które mogą się pojawić podczas promocji wydarzenia oraz możliwościach ich rozwiązania.

Jeśli chcesz wiedzieć:

 • Jakich informacji potrzebujemy do przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej wydarzenia w sieci?
 • Jak przygotować atrakcyjne materiały do promocji wydarzenia?
 • Dlaczego i kiedy warto skorzystać z płatnych narzędzi promocji a kiedy lepiej zrobić nisko budżetowa kampanię?
 • Jak trafnie określić target wydarzenia i gdzie szukać informacji o jego przyzwyczajeniach i potrzebach?
 • Kiedy warto rozpocząć kampanię i jak zaplanować jej przebieg?
 • Jak umiejętnie wykorzystać dostępne darmowe kanały komunikacji z odbiorcą?
 • Jak nawiązać i utrzymać długofalowe relacje z ludźmi którzy mogą nas wesprzeć?
 • Na jakie aspekty prawne trzeba zwrócić uwagę tworząc materiały promocyjne i prowadząc kampanię w sieci?
 • Jak sprawdzić czy kampania działa?

Jeśli jesteś muzykiem, managerem, animatorem kultury lub po prostu pasjonujesz się muzą i chcesz wiedzieć jak ją promować te warsztaty są dla Ciebie.

Czas trwania: 20 godzin szkolenia + 8 godzin pracy własnej + 2 godziny doradztwa biznesowego

Wymagania wstępne:
Zanim zdecydujesz się na udział w warsztatach “Internet w promocji muzyki” powinieneś mieć podstawy wiedzy o działaniu sieci społecznościowych. Swobodę poruszania się w sieci oraz wyszukiwania informacji zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Zakres szkolenia:

 1. Definicja eventu i grupy docelowej (kto, co, kiedy, gdzie, dlaczego, jak)
 2. Dlaczego i dla kogo, promocja w nowych mediach i jak najlepiej wykorzystać jej potencjał?
 3. Plan medialny (budowanie publiczności, patronaty medialne, portale, SMM, blogi, vlogi, YouTube, virale, radio).
 4. E-commerce (SEO, SEM, reklama kontekstowa, reklama kierowana na słowa kluczowe, email marketing i inne).
 5. Metadata (press pack, video, audio, wizerunek wydarzenia w sieci).
 6. Timeline promocji.
 7. Monitoring kampanii promocyjnej.
 8. Zamknięcie kampanii.

W ramach pracy własnej, napiszesz strategię oraz timeline promocji wybranego projektu muzycznego w sieci, która zostanie sprawdzona i zaopiniowana przez specjalistę od promocji w sieci.

Program szkoleń został przygotowany tak, aby po jego ukończeniu słuchacz mógł samodzielnie funkcjonować w danej tematyce.
Zależy nam na bezpośrednim kontakcie i kameralnej atmosferze spotkań, dlatego program realizujemy w małych grupach 6-10 osób, zajęcia realizowane są w trybie weekendowym lub wieczorowym.

Podczas warsztatów zapoznasz się z podstawami wiedzy o rynku wydawniczym i dystrybucyjnym w Polsce oraz najnowszych trendach nadających mu kształt. Dzięki naszym zajęciom zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do wyboru ścieżki wydawniczej i będziesz przygotowany do przeprowadzenia artysty/zespołu przez proces tworzenia i wydania albumu muzycznego (planowanie, budżetowanie, zdobywanie funduszy, współpraca ze studiem nagrań, producentem, wydawnictwem, dystrybutorem, aspekty prawne).

Dodatkowo dowiesz się jak efektywnie promować i wprowadzić na rynek album muzyczny a także jakie problemy mogą wystąpić na poszczególnych etapach procesu pracy nad płytą oraz sposobach ich rozwiązywania.

Jeśli zastanawiasz się:

 • Jak wygląda współpraca z wytwórnią muzyczną, jakie są plusy i minusy takiej współpracy? Czy są alternatywne rozwiązania?
 • Co musimy wiedzieć przygotowując się do produkcji i wydania na rynek albumu muzycznego?
 • Jakie są poszczególne etapy pracy nad albumem muzycznym?
 • Jak zdobyć środki finansowe na nagranie i wydania płyty?
 • Jak dobrze wykorzystać dostępne narzędzia dystrybucji muzyki?
 • Jakie problemy pojawiają się najczęściej podczas pracy nad płytą i po jej wydaniu? Jak ich uniknąć?
 • Jak wdrożyć plan promocji wydawnictwa płytowego dostosowany do materiału muzycznego który promujemy? Kiedy i z kim watro rozmawiać?
 • Na jakie aspekty prawne trzeba zwrócić uwagę pracując nad wydaniem płyty?

Czas trwania: 20 godzin szkolenia + 8 godzin pracy własnej + 2 godziny doradztwa biznesowego

Wymagania wstępne:
Zanim zdecydujesz się na udział w Warsztatach “Pierwsza płyta – od pomysłu do sukcesu” powinieneś mieć podstawy wiedzy o rynku muzycznym oraz swobodę w wyszukiwaniu informacji branżowych w sieci, zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Oferta szkolenia adresowana jest do:

 • Artystów – którzy dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, chcą zdobyć kontrolę nad rozwojem własnej kariery,
 • Managerów – którzy chcieliby uporządkować swoją wiedzę oraz poznać najnowsze narzędzia do zarządzania zespołem i jego promocji,
 • Pracowników firm wydawniczych i dystrybucyjnych – którzy zastanawiają się jak wzbogacić i uatrakcyjnić swoją ofertę,
 • Animatorów kultury – myślących o specjalizacji w dziedzinie muzyki.

Zakres szkolenia:

 1. Wstęp; Rynek wydawców i dystrybutorów muzyki w Polsce. Majors Record Labels, Indie Record Labels, DIY Record Labels. Dystrybucja fizyczna i cyfrowa. Cashflow. Organizacje branżowe i stowarzyszenia.
 2. Co trzeba zrobić żeby wydać album określenie etapów pracy nad płytą (koncepcja, nagranie, wydanie, promocja, sprzedaż).
 3. Trzy drogi wydawnicze – Majors, Indie, DIY – plusy i minusy.
 4. Jak sfinansować wydanie płyty – środki własne, sponsoring, dotacje, crowdfunding, współpraca.
 5. Nagrania w studio – know how, terminologia, wybór studia, współpraca z Artystami, Producentem, Mix i Mastering.
 6. Opakowanie, Design – terminologia, współpraca z grafikiem, drukarnią, dostępne opakowania, niestandardowe rozwiązania
 7. Press i metadata – materiały informacyjne i prasowe dotyczące płyty i Artysty/ów
 8. Płyta i co jeszcze – dlaczego warto zaskakiwać fanów – bonustrack, gadżety i inne niespodzianki
 9. Dystrybucja fizyczna i cyfrowa – jak dobrze wykorzystać dwie drogi dotarcia do fana.
 10. Aspekty prawne wydawania i legalizacji muzyki w Polsce – prawa autorskie, organizacja zbiorowego zarządzania, umowy z podwykonawcami.
 11. Promocja wydawnictwa muzycznego – co, gdzie, kiedy i jak?
 12. Planowanie i budżetowanie produkcji płyty.
 13. Planowanie i budżetowanie kampanii promującej płytę.

Program szkolenia został przygotowany tak, aby po jego ukończeniu słuchacz mógł samodzielnie przeprowadzić Artystę / zespół przez proces pracy nad płytą.

Zależy nam na bezpośrednim kontakcie i kameralnej atmosferze spotkań, dlatego program realizujemy w małych grupach 6-10 osób.

Zajęcia realizowane są w trybie weekendowym lub wieczorowym w zależności od potrzeb i możliwości uczestników szkolenia.

Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) – forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność, która jest lub zostanie wokół tych projektów zorganizowana.

Określenie to jest zwykle używane w odniesieniu do zbiórek prowadzonych na stworzonych w tym celu platformach internetowych. Mechanizm crowdfundingu zakłada wynagrodzenie przez projektodawcę osób wpłacających pieniądze na rzecz projektu, w formie wcześniej ustalonej.

W świetle polskiego prawa crowdfunding można stosować w formie opartej na darowiznach, przedsprzedaży, pożyczkach, sprzedaży udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz oferty publicznej sprzedaży akcji spółek akcyjnych.

ZAKRES DZIAŁAŃ:

 • podstawowe spotkanie informacyjne dotyczące idei i zasad crowdfundingu
 • analiza projektu i plan marketingowy
 • doradztwo strategiczne i koordynacja projektu
 • działania z zakresu PR i promocji/marketingu

ZAKRES TEMATYCZNY kampanii crowdfundingowej:

UWAGI STRATEGICZNE

 • cel crowdfundingu według analizy SMART,
 • dlaczego Tłum miałby wesprzeć Twój pomysł?
 • zasada działania crowdfundingu

WYBÓR PLATFORMY

 • dopasowanie właściwego model crowdfundingowego / platformy
 • wybór platformy (analiza)

BUDŻETOWANIE

 • wyznaczenie celu finansowego (founding goals)
 • wyznaczenie celów dodatkowych (stretch goals)

DOBÓR NAGRÓD

 • nagrody (analiza dobór struktura)

PREZENTACJA PROJEKTU

 • prezentacja projektu
 • jak określić tożsamość odbiorcy
 • opowieść projektu (story)
 • materiały i aspekt wizualny
 • opis projektu
 • video prezentacja

PROMOCJA

 • z czym do kogo i po co
 • marketing za przyzwoleniem
 • kanały komunikacji
 • grupy odbiorców
 • MEDIA (prasa tv radio portale liderzy opinii)

START

 • pierwsze kilkadziesiąt godzin
 • kolejne kilkadziesiąt godzin
 • co dalej?
 • zarządzanie kryzysowe

Management, produkcja, marketing i booking – razem z nami, okiełznasz 4 żywioły rządzące rynkiem muzycznym.

Pracując od 8 lat w polskiej branży rozrywkowej, mieliśmy okazję obserwować jak wielkie zmiany w niej zachodzą. Dzięki dostępności internetu i rozwojowi technologii, rynek muzyczny i rozrywkowy w ogromnym stopniu się zdemokratyzował. Dało to szansę na zaistnienie, artystom i osobowościom, którym wcześniej trudno byłoby się przebić do świadomości społecznej.

Zdajemy sobie sprawę, jak ogromne jest w Polsce zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektami muzycznymi, organizacji wydarzeń, promocji czy produkcji muzyki, wiemy też jak niewiele jest źródeł wiarygodnych informacji na ten temat. Sami uczyliśmy się na swoich błędach, posiłkując się, fachową literaturą z USA i Kanady gdzie edukacja w zakresie branży muzycznej jest dużo lepiej rozwinięta.

Sprawdzając na “żywym organizmie” wiedzą która zdobywaliśmy, nauczyliśmy się jak skutecznie funkcjonować na polskim rynku muzycznym, teraz nasze umiejętności chcemy przekazać Wam.

Czas trwania: 30 godzin szkolenia + 8 godziny pracy własnej + 2 godziny doradztwa biznesowego

Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza o rynku muzycznym w Polsce.
Umiejętność swobodnego poruszania się w mediach społecznościowych i wyszukiwania informacji w internecie.

Oferta szkolenia adresowana jest do:

 • Artystów – którzy dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, chcą zdobyć kontrolę nad rozwojem własnej kariery,
 • Managerów – którzy chcieliby uporządkować swoją wiedzę oraz poznać najnowsze narzędzia do zarządzania zespołem i jego promocji,
 • Pracowników firm wydawniczych i dystrybucyjnych – którzy zastanawiają się jak wzbogacić i uatrakcyjnić swoją ofertę,
 • Animatorów kultury – którzy są zainteresowani specjalizacją w branży muzycznej

Zakres szkolenia:

 1. Czego potrzebuje dobrze funkcjonujący zespół?
  • Management – strategia, logistyka, finanse
  • Booking – koncerty, festiwale, konkursy, trasy koncertowe, juwenalia, house gigs
  • Promocja – internet, koncerty, płyty, single, media tradycyjne (TV,prasa,radio), press pack
  • Produkcja – muzyka, album, merch, dystrybucja cyfrowa, crowdfunding, sesja foto
  • Muzyka – aranzacje, profesjonalizm, sprzęt, orginalność, koncepcja całosciowa
  • Publika – aspekty społeczne, psychograficzne
  • Pieniądze
  • Show – przygotowanie, show, strój, bakcstage, visuale, kontakt z publicznością, playlista,
  • Zadania do wykonania:
   • otagować – 3 główne nurty z których czerpia
   • podzielić kompetencje w zespole
   • przygotować timeline koncertu 45/60 minut
 2. Aspekty prawne funkcjonowania zespołu
  • prawo autorskie,
  • umowy wewnętrzne i zewnętrzne,
  • OZZ

Po tym spotkaniu członkowie zespołu zastanawiają sie jakie dodatkowe role poza muzycznymi mogą przyjąć. Analizują tez sytuacje zespołu pod katem swojego pola zainteresowań. Oraz przeglądają zespoły grające w podobnych nurtach pod katem analizy konkurencji, przygotowują ciekawe rozwiązania, które zauważyli.

 1. Etapy rozwoju zespołu Określenie na jakim etapie jest wasz zespół.
  • Muzyka
  • Show
  • Biznes
 2. Analiza konkurencji
  • zespoły z podobnych nurtów na podobnym poziomie (polska / zagranica)
  • zespoły z podobnych nurtów które odniosly sukces (polska / zagranica)
  • ciekawe rozwiązania stosowane przez zespoły z innych nurtów na podobnym etapie rozwoju (polska / zagranica)
  • ciekawe rozwiązania stosowane przez artystów którzy odnieśli sukces (polska / zagranica)
  • zespoły na supporty / zespoły do wspólnego grania / zespoły do których na supporty
  • lista potencjalnych gości (covery, remixy, featuringi)
  • top listy (Billboard, OLiS, iTunes, Spotify, WIMP, Deezer, Soundcloud)
 3. Zakres obowiązków poszczególnych ról w zespole
  • Lider,
  • Booker,
  • Promotor,
  • Techniczny,
  • Skarbnik
 4. Ustalenie podziału kompetencji w zespole – Lider, Booker, Promotor, Techniczny, Skarbnik
 5. Analiza SWOT zespołu
  • Management,
  • Booking,
  • Promocja,
  • Produkcja,
  • Prawo,
  • Muzyka,
  • Publika
 6. Określenie najważniejszych celów na poszczególnych polach działalności zespołu w najbliższych 3 latach.
 7. Wypisanie zadań do realizacji na okres 3 lat.
 8. Stworzenie szczegółowej strategii rozwoju zespołu na 12 miesięcy wraz z timeline

A&R, E-commerce, Bonustrack, SWAT, Email marketing, Adwords, ATL, BTL, Media Tradycyjne, Nowe Media, Media Społecznościowe

Mając świadomość potrzeb i możliwości uczestników warsztatów, zdecydowaliśmy się ich realizację w formie bloków tematycznych koncentrujących się na poszczególnych aspektach pracy z Artysta. Program szkoleń został przygotowany tak, aby po jego ukończeniu słuchacz mógł samodzielnie funkcjonować w danej tematyce.

Zależy nam na bezpośrednim kontakcie i kameralnej atmosferze spotkań, dlatego program realizujemy w małych grupach 6-10 osób, zajęcia realizowane są w trybie weekendowym lub wieczorowym.

Czas trwania: 2h szkolenia + 1h pracy w grupie

Wymagania wstępne:
Zespół muzyczny regularnie grający próby, posiadający instrumenty muzyczne pozwalające na zagranie koncertu Podstawowa. Umiejętność swobodnego poruszania się w mediach społecznościowych i wyszukiwania informacji w internecie. Umiejętność pracy w grupie i koncentracji.

Zakres szkolenia:

 1. Szkolenie prowadzone indywidualnie dla Artysty/Zespołu
 2. Szkolenie prowadzone w grupie dla Artysty/Zespołu

Plan przebiegu wykładu:

 1. Rozpoczęcie, wstęp, przedstawienie prowadzącego
 2. W zależności od ilości uczestników podział na grupy
 3. Booking
  • Omówienie na czym to polega, rozmowy z klubami, negocjacje z kapelami
 4. Booking (warsztaty)
  • Symulacja rozmowy z klubem
  • Symulacja rozmowy z kapelą
  • Ćwiczenia w parach i z prowadzącym, podsumowanie dyskusja.
 5. Wydarzenie (event)
  • Omówienie najważniejszych jego części i mechaniki działania
  • Podział na zamknięte i otwarte. Przykłady
  • Podsumowanie,
 6. Wydarzenie (event, warsztaty)
  Ćwiczenia z organizacji wydarzenia klubowego, zadania:

  • event
   • budżet wydarzenia (losowanie kwoty pieniędzy) ustalenie wydatków, szacunkowe przychod
   • tematyka wydarzenia (jego nazwa, charakter, ekskluzywność)
   • lokalizacja (znaleźć w internecie odpowiednie miejsce i zdobyć kontakt, przygotować krótką ofertę na zdobycie lokalu)
   • część bookingowa (atrakcje – kapele, gwiazdy supporty, razem z wylosowanym budżetem podanych kilka kapel z riderami i ich kosztami)
   • spełnienie potrzeb riderowych
   • sprzęt, technicy, realizatorzy, kogo potrzeba do wydarzenia (wycena)
   • ustalenia planu przebiegu eventu (time table, line up)
   • plakat, promocja, pozyskiwanie patronatów (określić do jakich mediów należy się zgłosić, wynaleźć co najmniej 3 portale info, 2 radia, 3 strony FB, kanał yt)
  • rider
   • Losowanie kapel ( określone składy i instrumentarium)
   • Stworzenie prostego rideru (input lista, monitory, stage plan, uwagi ogólne, kontakt)
   • Hospitality rider
 7. Podsumowanie
  • Omówienie stworzonych prac + poprawki
  • Wymiana doświadczeń i rozwianie wątpliwości

Czas trwania: 3h szkolenia + 1h pracy w grupie

Wymagania wstępne:
Zespół muzyczny regularnie grający próby, posiadający instrumenty muzyczne pozwalające na zagranie koncertu Podstawowa. Umiejętność swobodnego poruszania się w mediach społecznościowych i wyszukiwania informacji w internecie. Umiejętność pracy w grupie i koncentracji.

Zakres szkolenia:

Szkolenie prowadzone indywidualnie dla Artysty/Zespołu Szkolenie prowadzone w grupie dla Artysty/Zespołu

Plan przebiegu wykładu:

 1. Rozpoczęcie, wstęp, przedstawienie prowadzącego
 2. W zależności od ilości uczestników podział na grupy
 3. Sprzęt
  • Omówienie najważniejszych kwestii, co potrzebne dla kapeli żeby grała, co potrzebne w klubie żeby można było zagrać koncert
 4. Rider Techniczny
  • Krótkie omówienie czym jest rider i po dlaczego jest potrzebny
  • Przykłady riderów kapel amatorskich i profesjonalnych
  • Omówienie zasad konstrukcji rideru.
 5. Ćwiczenia z tworzenia rideru kapeli
  • Losowanie kapel (kreślone składy i instrumentarium)
  • Stworzenie prostego rideru (input lista, monitory, stage plan, uwagi ogólne, kontakt)
  • Hospitality rider
 6. Podsumowanie
  • Omówienie stworzonych prac + poprawki
  • Wymiana doświadczeń i rozwianie wątpliwości

Zapraszamy do współpracy!

Jeżeli Ty lub Twój zespół jesteście zainteresowany współpracą, zapraszamy do kontaktu.